Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Od 1 lipca 2020r. zmiana kursowania linii nr: 1, 2, 10, 11, 14, 31, 35

utrudnienia na skrzyżowaniu ul. Objazdowej, Bitwy pod Kutnem, Sklęczkowskiej i Łąkoszyńskiej

W związku z rozbudową skrzyżowania drogi krajowej nr 60 i 92 z drogą wojewódzką 702 od dnia 1 lipca 2020r. nastąpi zmiana kursowania linii nr:
1, 2, 10, 11, 14, 31, 35.

Linia nr 1

 • Kurs z ul. Granicznej o godzinie 7:23 do Strzegocina przesunięty zostanie na godzinę 7:13.
 • Kurs z ul. Granicznej o godzinie 12:23 do Strzegocina przesunięty zostanie na godzinę 12:13.
 • Kursy ze Strzegocina o godzinie: 7:05, 8:05, 9:05, 11:05, 13:05, 15:05, 16:20 realizowane będą objazdem od przystanku Objazdowa przez DK 92, ul. Łęczycką do przystanku dworzec PKP dalej b/z. Na objeździe pominięte zostaną przystanki na ul. Łąkoszyńskiej.

Trasa przebiegu linii w kierunku Strzegocina pozostaje bez zmian.

Linia nr 2

 • Kurs z dworca PKP o godzinie 13:15 do ul. Intermodalnej przesunięty zostanie na godzinę 13:05.

Na pozostałych kursach dokonano regulacji czasowych, prosimy o zapoznanie się z rozkładem jazdy z poszczególnych przystanków.

Linia nr 10

 • Kurs z ul. Wschodniej o godzinie 3:39 do dworca PKP przesunięty zostanie na godzinę 3:42.
 • Kurs z dworca PKP o godzinie 16:32 do ul. Intermodalnej przesunięty zostanie na godzinę 16:27.
 • Kurs z ul. Intermodalnej o godzinie 16:11 do dworca PKP przesunięty zostanie na godzinę 16:05.
 • Kursy z dworca PKP o godzinie 3:12 do ul. Wschodniej oraz 4:12 do ul. Intermodalnej będą zatrzymywały się na przystanku Łąkoszyńska/pętla. Pozostałe kursy z dworca PKP do ul. Intermodalnej realizowane będą bez wjazdu na przystanek Łąkoszyńska/pętla.
 • Kursy z ul. Wschodniej o godzinie 3:42 do dworca PKP oraz z ul. Intermodalnej o godzinie 5:11 do dworca PKP będą zatrzymywały się na przystanku Łąkoszyńska/pętla. Pozostałe kursy z ul. Intermodalnej do dworca PKP realizowane będą objazdem przez ul. Metalową i Wodną bez wjazdu na Józefów i przystanek Łąkoszyńska/pętla. Na objeździe obowiązywać będzie przystanek Łąkoszyńska/Fadom. Przystanki Józefów/Polfarmex i Józefów/Holenderska w dni robocze dla linii nr 10 wyłączone zostaną z eksploatacji, najbliższy przystanek dla linii nr 10 w kierunku dworca PKP znajduje się przy ul. Sklęczkowskiej.

Trasa przebiegu linii nr 10 w soboty i niedziele pozostaje bez zmian.

Linia nr 11

 • Kurs z ul. Granicznej o godzinie 13:03 do Sklęczek przesunięty zostanie na godzinę 12:53.
 • Kurs z ul. Granicznej o godzinie 14:03 do Sklęczek przesunięty zostanie na godzinę 13:53.

Wszystkie kursy ze Sklęczek do ul. Granicznej realizowane będą objazdem od przystanku Metalowa/Sklęczkowska przez ul. Metalową i Wodną bez wjazdu na Józefów. Na objeździe obowiązywać będzie przystanek Łąkoszyńska/Fadom. Przystanki Józefów/Polfarmex i Józefów/Holenderska dla linii nr 11 wyłączone zostaną z eksploatacji, najbliższy przystanek dla linii nr 11 w kierunku ul. Granicznej znajduje się przy ul. Metalowej.

Trasa przebiegu linii nr 11 w kierunku Sklęczek pozostaje bez zmian (przez Józefów).

Linia nr 14

 • Kurs z dworca PKP o godzinie 22:51 do Dybowa przesunięty zostanie na godzinę 22:54.

Linia nr 31

 • Kurs z dworca PKP o godzinie 12:35 do Głogowca przesunięty zostanie na godzinę 12:25.
 • Kurs z Głogowca o godzinie 12:55 do dworca PKP przesunięty zostanie na godzinę 12:45.

Linia nr 35

Na wszystkich kursach dokonano regulacji czasowych, prosimy o zapoznanie się z rozkładem jazdy z poszczególnych przystanków.