Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Kadra zarządzająca w poszczególnych latach:

Lata 1985 – 1991

Józef Szubski – Dyrektor przedsiębiorstwa
Andrzej Zakrzewski Dyrektor ds technicznych do 30.06.1986 r
Tadeusz Wiercioch Z-ca dyrektora ds technicznych 01.07.1986 r.
Genowefa Baciarow – Z-ca dyrektora  ds. ekonomicznych, Główny Księgowy do 14.02.1991 r.
Jadwiga Stępniak – Główny Księgowy od 15.02.1991 r.

Lata 1991-2009

Józef Szubski – Dyrektor przedsiębiorstwa
Tadeusz Wiercioch – Z-ca dyrektora
Jadwiga Stępniak –  Główny Księgowy do 30.06.1997 r
Krystyna Drzewiecka –  Główny Księgowy od 01.07.1997 r

Lata 2009-2012

Józef Szubski – Prezes Zarządu
Tadeusz Wiercioch – Dyrektor ds technicznych
Krystyna Drzewiecka – Główny Księgowy
Wojciech Kołudzki – Dyrektor ds. eksploatacji

Lata 2012-2016

Jacek Sikora – Prezes Zarządu
Tadeusz Wiercioch – Dyrektor ds technicznych
Krystyna Drzewiecka – Główny Księgowy
Wojciech Kołudzki – Dyrektor ds. eksploatacji

Lata 2016-2019

Jacek Sikora – Prezes Zarządu
Tadeusz Wiercioch – Dyrektor ds technicznych
Renata Topór – Główny Księgowy
Wojciech Kołudzki – Dyrektor ds. eksploatacji

Lata 2019-2020

Jacek Sikora – Prezes Zarządu
Tadeusz Wiercioch – Dyrektor ds technicznych
Urszula Rembowska – Główny Księgowy
Wojciech Kołudzki – Dyrektor ds. eksploatacji

Lata 2020-2021

Jacek Sikora – Prezes Zarządu
Maciej Baranowski – Dyrektor ds technicznych
Urszula Rembowska – Główny Księgowy
Wojciech Kołudzki – Dyrektor ds. eksploatacji

Lata 2021

Jacek Sikora – Prezes Zarządu
Maciej Baranowski – Dyrektor ds. eksploatacyjno-technicznych
Urszula Rembowska– Główny Księgowy