Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nazwa zadania: „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w firmie Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. w miejscowości Kutno”

Wartość ogólna przedsięwzięcia: 258.900,00 zł netto.
Dofinansowano ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie pożyczki: 144.000,00 zł.
Środki pochodzące z umorzenia pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW: 86.000,00 zł

www.wfosigw.lodz.pl