Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Od 1 maja zmiany w bezpłatnych przejazdach komunikacją miejską. Sprawdź, co się zmieni

Wraz z końcem miesiąca kończy się okres przejściowy dotyczący wprowadzania bezpłatnej komunikacji miejskiej dla posiadaczy Kutnowskiej Karty Mieszkańca. 30 kwietnia przestaną obowiązywać niektóre ulgi z jakich dotychczas mogli korzystać pasażerowie.

Do tej pory wiele grup społecznych na mocy uchwał Rady Miasta miało zagwarantowane bezpłatne przejazdy chodzi m.in. o dzieci i młodzież z kutnowskich szkół, seniorów powyżej 70. roku życia czy osoby z niepełnosprawnościami. Wszystkie ulgi dla poszczególnych grup zastąpi Kutnowska Karta Mieszkańca, dzięki której wszyscy zameldowani w Kutnie będą mogli korzystać z darmowej komunikacji miejskiej.

Bezpłatnie przejazdy obowiązywać będą również dla tych, którzy posiadają ulgi zagwarantowane ustawowo (np. osoby niewidome i ich przewodnicy, inwalidzi wojenni, kombatanci czy zasłużeni honorowi dawcy krwi).

Warto pamiętać, że Kutnowska Karta Mieszkańca to nie tylko bezpłatne przejazdy komunikacją miejską, ale również godzina bezpłatnego parkowania w Strefie Płatnego Parkowania i na parkingu miejskim, zniżki na bilety do kina Kutnowskiego Domu Kultury, zniżki na bilety do Aquaparku Kutno, możliwość weekendowego zwiedzania Muzeum Pałacu Saskiego za 1 zł. Posiadacze psów i kotów, którzy mają Kutnowską Kartę Mieszkańca mają z kolei możliwość 50-procentowego dofinansowania zabiegów sterylizacji, kastracji i chipowania swoich zwierzaków.

KLIKNIJ I ZAŁÓŻ KARTĘ JUŻ TERAZ

Poniżej prezentujemy szczegółowo, które ulgi zostają wygaszone 30 kwietnia, a które w dalszym ciągu będą obowiązywać.

BEZPŁATNE PRZEJAZDY OBOWIĄZUJĄCE PO 01.05.2024:
1. Dla posiadaczy Kutnowskiej Karty Mieszkańca
2. Dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz kombatantów  i osoby represjonowane posiadające status inwalidów wojennych lub wojskowych, przewodników towarzyszących inwalidom wojennym zaliczanym do I grupy inwalidzkiej.
3. Dla osób niewidomych i ociemniałych oraz towarzyszących im przewodników.
4. Dla zasłużonych dawców krwi oraz zasłużonych dawców przeszczepu.
5. Dla posiadaczy Kutnowskiej Karty Dużej Rodziny 3+ (wydanej przed 01.01.2024 r.)
6. Dla pracowników, emerytów i rencistów MZK w  Kutnie oraz członków rodzin pracowników w zakresie ustalonym w Układzie Zbiorowym Pracy.
7. Dla osób kontrolujących MZK Kutno w imieniu Miasta Kutno oraz dla osób kontrolujących bilety i uprawnienia w trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych.
8. Dla posłów i senatorów RP

BEZPŁATNE PRZEJAZDY, KTÓRE PRZESTANĄ OBOWIĄZYWAĆ OD 01.05.2024 ROKU:
1. Dla dzieci i młodzieży do ukończenia szkoły ponadpodstawowej nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia
2. Dla rodziców lub opiekunów towarzyszących dzieciom i młodzieży:
– o specjalnych potrzebach edukacyjnych (posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) uczęszczającym do przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, a także do przedszkoli i szkół i placówek specjalnych lub klas integracyjnych,
– z niepełnosprawnością ruchową do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej.
3. Dla osób, które ukończyły 70 rok życia.
4. Dla osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz towarzyszących im przewodników.
5. Dla podróżujących w umundurowaniu funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej w Kutnie i żołnierzy Żandarmerii Wojskowej.

źródło – Urząd Miasta Kutno