Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Inwestycje współfinansowane przez WFOŚ i GW

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Uchwałą Nr 10491/2021 z dnia 06.09.2021 r. podjął decyzję o przyznaniu MZK Kutno pożyczki na dofinansowanie zadania: „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w firmie MZK Kutno w miejscowości Kutno” – w kwocie 172.000,00 zł.

Translate/Перекладіть »