przystanek

Miejski Zakład Komunikacji
Sp. z o.o. w Kutnie

 
ul. Cmentarna 1, 99-300 Kutno
24 / 254 70 55

 

 

Postępowania powyżej wartości art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
Znak sprawy

Tytuł

Pobierz pliki
ZP-MZK-2020/2

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie ogłasza przetarg nieograniczony: "którego przedmiotem zamówienia jest sukcesywna, bezgotówkowa dostawa oleju napędowego klasyfikowanego na podstawie aktualnych przepisów i norm obowiązujących w Polsce dla pojazdów będących w posiadaniu Zamawiającego."

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

SIWZ- pobierz

Załączniki do SIWZ - pobierz

Klucz publiczny do pobrania ze strony - miniportalu

Instrukcja użytkownika systemu miniportal - dla Wykonawcy od Rozdziału VI - pobierz

 

 
ZP-MZK-2019/6

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie ogłasza przetarg nieograniczony: "którego przedmiotem zamówienia jest sukcesywna, bezgotówkowa dostawa oleju napędowego klasyfikowanego na podstawie aktualnych przepisów i norm obowiązujących w Polsce dla pojazdów będących w posiadaniu Zamawiającego."

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

SIWZ- pobierz

Załączniki do SIWZ - pobierz

Klucz publiczny do pobrania ze strony miniportalu

Instrukcja użytkownika systemu miniportal - dla Wykonawcy od Rozdziału VI - pobierz

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz

 
ZP-MZK-2019/3

 

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie ogłasza przetarg nieograniczony: "Dostawa w formie leasingu operacyjnego trzech sztuk fabrycznie nowych autobusów  miejskich z całkowicie niską podłogą wyprodukowanych  w 2019 roku."

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

SIWZ - pobierz

Załączniki do SIWZ - pobierz

Zał. Nr 4 do SIWZ (edytowalny) - pobierz

Sprawozdanie F-01 za I kw. 2019 roku - pobierz

Bilans 2017 - pobierz

Rachunek zysków i strat 2017 rok - pobierz

Raport i opinia biegłego za rok 2017 - pobierz

2017-SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2017 ROK - pobierz

Klucz publiczny - pobierz

Klucz publiczny do pobrania ze strony miniportalu

Instrukcja użytkownika systemu miniportal - dla Wykonawcy od Rozdziału VI - pobierz

Odpowiedzi na zadane pytania (1) 28-06-2019 - pobierz

Odpowiedzi na zadane pytania (2) 02-07-2019 - pobierz

Odpowiedzi na zadane pytania (3) 04-07-2019 - pobierz

Odpowiedzi na zadane pytania (4) 04-07-2019 - pobierz

Zmodyfikowany Zał. nr 1 do SIWZ - pobierz

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - pobierz

 
ZP-MZK-2019/2

 

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie ogłasza przetarg nieograniczony: "Dostawa w formie leasingu operacyjnego trzech sztuk fabrycznie nowych autobusów  miejskich z całkowicie niską podłogą wyprodukowanych  w 2019 roku."

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

SIWZ - pobierz

Załączniki do SIWZ - pobierz

Identyfikator postępowania i klucz publiczny - pobierz

Instrukcja użytkownika systemu miniportal - dla Wykonawcy od Rozdziału VI - pobierz

Sprawozdanie F-01 za I kw. 2019r. - pobierz

Bilans 2017 - pobierz

Rachunek zysków i strat 2017 rok - pobierz

Odpowiedzi na zadane pytania, złożone wnioski, wyjaśnienia treści SIWZ i zmiana treści SIWZ ZP-MZK-20192 - pobierz

Odpowiedzi na zadane pytania - pobierz

2017-SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2017 ROK - pobierz

Raport i opinia biegłego za rok 2017 - pobierz

Umowa spółki - pobierz

Umowa w zakresie transportu publicznego z miastem Kutno - pobierz

Uchwala zgromadzenia - pobierz

Odpowiedzi na zadane pytania - pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - UNIEWAŻNIENIE - pobierz

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - pobierz

 
 
ZP-MZK-2019/1

 

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie ogłasza przetarg nieograniczony: "Dostawa dwóch fabrycznie nowych autobusów miejskich z całkowicie niską podłogą wyprodukowanych w 2019 roku."

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

SIWZ - pobierz

Załączniki do SIWZ - pobierz

Identyfikator postępowania i klucz publiczny - pobierz

Instrukcja użytkownika systemu miniportal - dla Wykonawcy od Rozdziału VI - pobierz

Zał. Nr 4 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna - Modyfikacja - pobierz

Odpowiedzi na zadane pytania, złożone wnioski, wyjaśnienia treści SIWZ i zmiana treści SIWZ ZP-MZK-20191 - pobierz

Odpowiedzi na zadane pytania - pobierz

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz

Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji - pobierz

 
ZP-MZK-2018/2

 

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie: „Sukcesywna, bezgotówkowa dostawa oleju napędowego klasyfikowanego na podstawie aktualnych przepisów i norm (Polskie Normy) obowiązujących w Polsce dla pojazdów będących w posiadaniu Zamawiającego”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

Informacja z otwarcia ofert- pobierz

Modyfikacja SIWZ - pobierz

Modyfikacja - Wzór umowy Zał. nr 4 do SIWZ - pobierz

SIWZ po modyfikacji - pobierz

Odpowiedzi na zadane pytania - pobierz

 

pobierz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do góry