przystanek

Miejski Zakład Komunikacji
Sp. z o.o. w Kutnie

 
ul. Cmentarna 1, 99-300 Kutno
24 / 254 70 55

 

 

Postępowania poniżej wartości art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
Znak sprawy

Tytuł

Pobierz pliki
 ZP-MZK-2020/1

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie: "UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI SP. Z O.O. W KUTNIE”

Ogłoszenie o zamówieniupobierz

SIWZpobierz

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - pobierz

Pytania i odpowiedzi 1 - pobierz

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

Zawiadomienie o wyniku postępowania - pobierz

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - pobierz

 
 
ZP-MZK-2019/8

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie: „Zakup i sukcesywna dostawa nowych części zamiennych i akcesoriów autobusów, oraz części do silników autobusów będących w posiadaniu Zamawiającego”

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

Załączniki do zamówienia - pobierz

Odpowiedzi na zadane pytania, złożone wnioski, wyjaśnienia treści w SIWZ i zmiana treści SIWZ -

pobierz

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz

 
ZP-MZK-2019/7

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie: „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie”

CZĘŚĆ I – Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie

CZĘŚĆ II – Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

SIWZ - pobierz

Załącznik nr 1C do SIWZ - pobierz

Odpowiedzi na zadane pytania - pobierz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz

Odpowiedzi na zadane pytania - pobierz

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

Zawiadomienie o wyniku postępowania - pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz

 
ZP-MZK-2019/5

 

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie: „Zaprojektowanie, wybudowanie i uruchomienie fabrycznie nowej, bezszczotkowej myjni autobusowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie w systemie zaprojektuj i wybuduj”

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

Załączniki - pobierz

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - pobierz

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - pobierz

 
ZP-MZK-2019/4

 

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie: „Zaprojektowanie, wybudowanie i uruchomienie fabrycznie nowej, bezszczotkowej myjni autobusowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie w systemie zaprojektuj i wybuduj”

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

Załączniki - pobierz

ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ - pobierz

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - pobierz

Zał. nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy po zmianie - pobierz

Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór umowy po zmianach - pobierz

SIWZ po modyfikacji - pobierz

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - pobierz

Zawiadomienie o nieważnieniu postepowania - pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz

 
 ZP-MZK-2018/3

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz

Informacja o wyborze oferty - pobierz

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

Modyfikacja treści SIWZ - pobierz

Informacja o zmianie terminu składania ofert - pobierz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500239940 - pobierz

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

SIWZ wraz załącznikami - pobierz

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie: „Zakup i sukcesywna dostawa nowych części zamiennych do napraw autobusów”

pobierz-całość
ZP-MZK-2018/4 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz

Zawiadomienie o wyniku postępowania - pobierz

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

Odpowiedź na zadane pytanie oraz modyfikacja - pobierz

Odpowiedzi na zadane pytania i modyfikacja SIWZ - pobierz

Informacja o zmianie terminu składania ofert - pobierz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500239940 - pobierz

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

Załącznik nr 1c do SIWZ - pobierz

SIWZ wraz z załącznikami - pobierz

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie: „UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI SP. Z O.O. W KUTNIE”

 
ZP-MZK-2018/1

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - pobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - pobierz

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie: „Wykonanie myjni autobusowej bezszczotkowej dla  Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie w systemie zaprojektuj i wybuduj”

 

pobierz
ZP-MZK-2017/7

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz

Zawiadomienie o wyniku postępowania - pobierz

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie: „UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI SP. Z O.O. W KUTNIE ”

pobierz
ZP-MZK-2017/5

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie: „Zakup i sukcesywna dostawa nowych części i akcesoriów do autobusów i silników do nich”

pobierz
ZP-MZK-2017/4

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz

Zawiadomienie o wyniku postępowania - Część i zamówienia - pobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - pobierz

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

Informacja-Modyfikacja SIWZ 2 - pobierz
Modyfikacja Zał. nr 1 b do SIWZ - pobierz

Informacja o zmianie terminu składania ofert - pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz

Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ - pobierz
Modyfikacja SIWZ nr 1b - pobierz
Modyfikacja SIWZ nr 4 - pobierz

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie: „UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI SP. Z O.O. W KUTNIE”.

pobierz
 ZP-MZK-2017/3

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnienie - pobierz

Informacja z otwarcia ofert- pobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - pobierz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 - pobierz

Wyjaśnienia do treści SIWZ - pobierz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz

Wyjaśnienie treści SIWZ - pobierz

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie: „UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI SP. Z O.O. W KUTNIE”.

pobierz
 ZP-MZK-2017/2

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

Przedmiot zamówienia: Naprawa powypadkowa autobusu CITY SMILE 10LF nr rejestracyjny EKU 7AM5 

pobierz
ZP-MZK-2017/1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

Odpowiedzi na zadane pytania do SIWZ. 3 - pobierz

Wzór umowy  po modyfikacji Zał. nr 7 do SIWZ - pobierz

Zmiany w ogłoszeniu i modyfikacje treści SIWZ - pobierz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz

Pytania i odpowiedzi do SIWZ - pobierz

Dostawa jednego fabrycznie nowego autobusu miejskiego z całkowicie niską podłogą klasy MIDI zasilanego olejem napędowym wyprodukowanego w 2017 roku.

pobierz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do góry