Miejski Zakład Komunikacji
Sp. z o.o. w Kutnie

 
ul. Cmentarna 1, 99-300 Kutno
24 / 254 70 55

 

 

Postępowania powyżej wartości art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
Znak sprawy

Tytuł

Pobierz pliki
ZP-MZK-2019/2

 

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie ogłasza przetarg nieograniczony: "Dostawa w formie leasingu operacyjnego trzech sztuk fabrycznie nowych autobusów  miejskich z całkowicie niską podłogą wyprodukowanych  w 2019 roku."

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

SIWZ - pobierz

Załączniki do SIWZ - pobierz

Identyfikator postępowania i klucz publiczny - pobierz

Instrukcja użytkownika systemu miniportal - dla Wykonawcy od Rozdziału VI - pobierz

Sprawozdanie F-01 za I kw. 2019r. - pobierz


 
 
ZP-MZK-2019/1

 

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie ogłasza przetarg nieograniczony: "Dostawa dwóch fabrycznie nowych autobusów miejskich z całkowicie niską podłogą wyprodukowanych w 2019 roku."

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

SIWZ - pobierz

Załączniki do SIWZ - pobierz

Identyfikator postępowania i klucz publiczny - pobierz

Instrukcja użytkownika systemu miniportal - dla Wykonawcy od Rozdziału VI - pobierz

 
ZP-MZK-2018/2

 

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie: „Sukcesywna, bezgotówkowa dostawa oleju napędowego klasyfikowanego na podstawie aktualnych przepisów i norm (Polskie Normy) obowiązujących w Polsce dla pojazdów będących w posiadaniu Zamawiającego”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

Informacja z otwarcia ofert- pobierz

Modyfikacja SIWZ - pobierz

Modyfikacja - Wzór umowy Zał. nr 4 do SIWZ - pobierz

SIWZ po modyfikacji - pobierz

Odpowiedzi na zadane pytania - pobierz

 

pobierz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do góry