przystanek

Miejski Zakład Komunikacji
Sp. z o.o. w Kutnie

 
ul. Cmentarna 1, 99-300 Kutno
24 / 254 70 55

 

 

Taryfa przewozowa

Zarządzenie nr 42/2020 Prezydenta Miasta Kutno z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zmiany taryfy opłat za przewóz oraz innych opłat, za usługę świadczoną przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 42/2020 Prezydenta Miasta Kutna z dnia 13.03.2020 r. - obowiązuje od 1.04.2020 r.

Taryfa opłat za przewóz oraz innych opłat, za usługę świadczoną przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o. w Kutnie w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Poniżej nowe ceny biletów:

CENY BILETÓW JEDNORAZOWYCH

uprawniających pasażera do korzystania z przewozu dowolną liczbą środków transportu, na dowolnie wybranych liniach (bilet przesiadkowy), w czasie 55 minut liczonym od momentu skasowania biletu.

RODZAJE BILETÓW

CENY BILETÓW

Bilet normalny - bilet uprawniający do korzystania z przewozu bez obowiązku posiadania dodatkowych uprawnień

2,60 zł

Bilet ulgowy - bilet uprawniający do korzystania z przewozu z ulgą w wysokości 50% ceny biletu normalnego, ważny z dokumentem potwierdzającym posiadane uprawnienie

1,30 zł

Bilet normalny zakupiony u kierowcy - bilet uprawniający do korzystania z przewozu bez obowiązku posiadania dodatkowych uprawnień

3,00 zł

Bilet ulgowy zakupiony u kierowcy - bilet uprawniający do korzystania z przewozu z ulgą w wysokości 50% ceny biletu normalnego zakupionego u kierowcy, ważny z dokumentem potwierdzającym posiadane uprawnienie

1,50 zł

CENY BILETÓW MIESIĘCZNYCH

uprawniających pasażera do korzystania z przewozu dowolną liczbą środków transportu na dowolnie wybranych liniach w określonym miesiącu kalendarzowym.

RODZAJE BILETÓW

CENY BILETÓW

BILET IMIENNY - bilet zawierający dane osobowe pasażera, uprawnionego do korzystania z przewozu

Bilet normalny - bilet uprawniający do korzystania z przewozu bez obowiązku posiadania dodatkowych uprawnień

70,00 zł

Bilet ulgowy - bilet uprawniający do korzystania z przewozu z ulgą w wysokości 50% ceny biletu normalnego, ważny z dokumentem potwierdzającym posiadane uprawnienie

35,00 zł

BILET NA OKAZICIELA - bilet uprawniający pasażera - posiadacza biletu, do korzystania z przewozu

Bilet normalny - bilet uprawniający do korzystania z przewozu bez obowiązku posiadania dodatkowych uprawnień

100,00 zł

    


                

 

do góry