Miejski Zakład Komunikacji
Sp. z o.o. w Kutnie

 
ul. Cmentarna 1, 99-300 Kutno
24 / 254 70 55

 

 

04 Lip 2015

30 lat minęło

Napisane przez: MN
Odsłony: 864

Dziś odbył się Jubileusz 30-lecia Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. o.o. w Kutnie. Obchody odbyły się w CMTiT w Kutnie, gdzie zgromadziło się wielu znakomitych gości, których jako gospodarz witał prezes spółki Jacek Sikora.
- Jestem bardzo wzruszony, że tak wielu wspaniałych gości zaszczyciło nas swoją obecnością - mówił podczas uroczystości Jacek Sikora, prezes MZK Kutno.
- Kilka dni temu minęła 30-sta rocznica powstania MZK. Każdy jubileusz jest doskonałą okazją do refleksji nad przebytą drogą. A nasza droga była kręta i żmudna. Wysiłek i zaangażowanie pracowników zaowocował jednak naszymi sukcesami.

Uroczystość uświetnił swoim występem Krzysztof Daukszewicz, znakomity polski satyryk, felietonista, tekściarz, poeta, piosenkarz i kompozytor.
Po miłych słowach, życzeniach i podsumowaniach przyszedł czas na odznaczenia. Wicewojewoda Jarosław Klimas wręczył:

„Złoty Medal za długoletnią służbę” nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie państwa  Krystynie Drzewieckiej – wysokiej klasy specjaliście w dziedzinie rachunkowości, ekonomii i analizy finansowej.

Honorową odznakę „Zasłużony dla transportu Rzeczypospolitej Polskiej” nadaną przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju  Józefowi Szubskiemu, który zarządzał  komunikacją miejską w Kutnie od samego jej powstania.

„Złoty medal za wieloletnią pracę dla komunikacji miejskiej” nadany przez Izbę Gospodarczą Komunikacji Miejskiej  Wiesławowi Tarasce wręczył Dyrektor ds rozwoju IGKM Marcin Żabicki.
 
Dyplomy uznania za wieloletnią i owocną pracę na rzecz MZK Sp. z o.o. w Kutnie wręczył pracownikom  Prezydent Miasta Kutno Zbigniew Burzyński, a otrzymali je: Kaprzyk Andrzej, Klepczarek Andrzej, Kubiak Sylwia, Kubiak Elżbieta, Maciejewski Jan, Rakowski Grzegorz, Skonecki Dariusz, Trzaskowski Dariusz, Burkiewicz Małgorzata, Byczkowski Kazimierz, Drzewiecka Krystyna, Nowacka Jolanta, Przygodzki Marek, Rutkowski Mirosław, Szubski Józef, Taraska Wiesław.

Warto przypomnieć Uruchomienie miejskiej komunikacji w Kutnie związane było ściśle z rozwojem takich zakładów jak KZF Polfa, ZPR Miflex, Fabryka Maszyn Rolniczych „Kraj”, Zakłady Metalurgiczne itp. i  przypada na lata osiemdziesiąte XX wieku. 19 maja 1985 roku Miejska Rada Narodowa w Kutnie podjęła uchwałę Nr 6/34/85,  na mocy której wyodrębniono z Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji.

Oficjalnie przedsiębiorstwo rozpoczęło świadczenie usług transportowych 1 lipca 1985 roku. Zarządzanie nowo powstałą jednostką, tworzenie linii komunikacyjnych i dostosowanie jej do potrzeb mieszkańców powierzone zostały dyrektorowi Józefowi Szubskiemu. Przedsiębiorstwo otrzymało do dyspozycji 43 pojazdy, w tym 37 autobusów oraz pogotowie techniczne. Część autobusów była  wyeksploatowana i w pierwszym roku została zlikwidowana. W 1986 roku zakupiono 22 nowe  autobusy.  W 1987 roku uruchomiono nową linię autobusową, zmodyfikowano już istniejące, zakupiono również  nowe autobusy. W tych latach z komunikacji miejskiej korzystało w ciągu roku prawie 12 mln pasażerów. W celu zwiększenia przychodów wprowadzone zostały dodatkowe usługi turystyczne na zlecenie oraz usługi remontowe autobusów i samochodów ciężarowych. Niezwykły zmysł organizacyjny kadry zarządzającej przyczynił się do zrealizowania wielu zadań we własnym zakresie m.in. modernizacja hali napraw autobusów, budowa i remont budynków firmy.
W 1991 roku zgodnie z uchwałą Rady Miasta Kutno MPK zostało przekształcone w zakład budżetowy, została również zmieniona nazwa na Miejski Zakład Komunikacji. W procesie przekształcenia aktywnie uczestniczył dyrektor Józef Szubski, któremu powierzono ponownie kierowanie firmą. Zaangażowanie i profesjonalizm załogi miał olbrzymi wpływ na jakość świadczonych usług co przełożyło się na podpisanie z okolicznymi gminami (Kutno, Krzyżanów, Strzelce i Oporów) umowy na świadczenie usług przewozowych.
W latach 1991-1995 zakupiono 6 nowych autobusów.  Po reformie edukacyjnej w 1999 roku firma dodatkowo podpisała umowę na świadczenie usług dowozu dzieci i młodzieży do szkół. W tym czasie zwiększono liczbę linii do 23. W roku 2001 zakupiono pierwsze autobusy przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych.

W 2009 roku zakład ponownie został przekształcony. Powstał działający do dziś Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.  w Kutnie  – stanowisko prezesa zarządu powierzono Józefowi Szubskiemu, funkcję tę pełnił do września 2012 roku.

Od tego momentu do dnia dzisiejszego Spółka zarządzana jest przez prezesa Jacka Sikorę.

Obecnie MZK Sp. z o.o. w Kutnie posiada 39 autobusów obsługujących miasto Kutno oraz sąsiadujące gminy: Kutno, Krzyżanów, Strzelce, Oporów oraz od tego roku również Krośniewice, zaś liczba przewiezionych pasażerów  kształtuje się na poziomie 2,6 mln rocznie.  

Firma otwarta jest na wszelkie zmiany potrzeb przewozowych, a klient jest dla nas najważniejszy. Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów w latach 2011- 2014 poczynione zostały inwestycje w nowoczesny, spełniający wymagane normy spalania paliw,  a przede wszystkim łatwiejsze przemieszczanie się  pasażerów zwłaszcza osób starszych i niepełnosprawnych tabor autobusowy.  W ostatnim czasie istotne zmiany nastąpiły także  w poprawieniu zewnętrznego wizerunku firmy poprzez modernizację budynków – przede wszystkim Biuro Obsługi Klienta.

Nowo wyremontowane Biuro Obsługi Klienta przystosowane do obsługi osób starszych i niepełnosprawnych zostało oddane do dyspozycji klientów  w sierpniu 2014 roku.
Ważniejsze inwestycje zrealizowane w ramach własnych środków to:
- dostosowanie pomieszczeń biurowych w celu przeniesienia BOK
- remont budynku biurowego,
- remont warsztatu naprawczego.

Realizacja ww inwestycji opierała się głównie na poprawie warunków pracy oraz poprawie wizerunku firmy i tym samym podwyższeniu jakości świadczonych usług. Wizerunek firmy zarówno wewnętrzny jak i zewnętrzny ma olbrzymi wpływ na kształtowanie opinii wśród pasażerów jak i mieszkańców miasta. Firma zamierza nadal inwestować w poprawę warunków pracy swoich pracowników. Zaangażowanie załogi w funkcjonowanie zakładu zostało udowodnione wielokrotnie m.in. tym, iż większość działań remontowych zostało przeprowadzonych we własnym zakresie.

Nowoczesne autobusy Citi Smile jeżdżące po mieście wyposażone są w WIFI oraz w zestawy głośnomówiące i tablice informacyjne. Zapotrzebowanie na ww zestawy wśród osób korzystających z komunikacji miejskiej głównie osób niedowidzących, niewidomych i niesłyszących jest olbrzymie co zostało pokazane w I Kutnowskim Budżecie Obywatelskim. Projekt dotyczący zakupu zestawów głośnomówiących zajął pierwsze miejsce wśród mieszkańców Kutna. Dzięki tej inwestycji dodatkowo w 8 autobusach zostały zainstalowane zestawy zapowiadające oraz tablice informacyjne.

Priorytetem dla MZK jest zadowolenie i bezpieczeństwo pasażerów dlatego w firmie realizowane są cyklicznie szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Pracownicy są otwarci na wszelkie propozycje podwyższania kwalifikacji i zdobywania nowych umiejętności. Poszukiwanie źródeł uzyskania przychodów z działalności jest jednym z głównych celów firmy dlatego do koszyka świadczonych usług zostały wprowadzone również naprawy samochodów  osobowych. Podkreślić należy, iż dużym utrudnieniem w prowadzeniu działalności transportowej  jest brak własnej stacji paliw – wpływa to bezpośrednio na podwyższenie kosztów oraz straty związane z dojazdem w celu tankowania.
Spółka przechodzi proces unowocześnienia – podstawowym celem jest wymiana taboru autobusowego. Nowa perspektywa funduszy unijnych otwiera sprzyjające możliwości  wykorzystania środków pochodzących z funduszy UE przeznaczonych na ten cel – mówi prezes Jacek Sikora. Dzięki przychylności miasta Kutno zamierzamy ubiegać się o środki na zakup nowych autobusów, budowę myjni i remont palcu manewrowego.

Kadra zarządzająca w poszczególnych latach:

Lata 1985 – 1991

Józef Szubski – Dyrektor przedsiębiorstwa
Andrzej Zakrzewski Dyrektor ds technicznych do 30.06.1986 r
Tadeusz Wiercioch Z-ca dyrektora ds technicznych 01.07.1986 r.
Genowefa Baciarow – Z-ca dyrektora  ds. ekonomicznych, Główny Księgowy do 14.02.1991 r.
Jadwiga Stępniak - Główny Księgowy od 15.02.1991 r.

Lata 1991-2009

Józef Szubski – Dyrektor przedsiębiorstwa
Tadeusz Wiercioch – Z-ca dyrektora
Jadwiga Stępniak -  Główny Księgowy do 30.06.1997 r
Krystyna Drzewiecka -  Główny Księgowy od 01.07.1997 r                                                                  

Od 2009 roku

Józef Szubski – Prezes Zarządu
Tadeusz Wiercioch –Dyrektor ds technicznych
Krystyna Drzewiecka – Główny Księgowy
Wojciech Kołudzki – Dyrektor ds. eksploatacji

Od 25 września 2012 roku Prezesem Zarządu MZK Sp. z o.o.  w Kutnie jest Jacek Sikora

do góry