Rozkład jazdy:

       

 

Miejski Zakład Komunikacji
Sp. z o.o. w Kutnie

 
ul. Cmentarna 1, 99-300 Kutno
24 / 254 70 55

 

 

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o. w Kutnie zatrudni pracownika

Napisane przez: MN
on 14 marzec 2018
Odsłony: 235

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Kutnie zatrudni pracownika do działu księgowości na stanowisko: Starszy Księgowy

Miejsce pracy: Kutno Wymiar czasu pracy: 1 etat
Rodzaj umowy: na czas określony (okres próbny) z możliwością zmiany na czas nieokreślony.

Wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe - ekonomiczne.
 2. Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności arkusza kalkulacyjnego),
 3. Praktyczna znajomość przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów podatkowych - podatek Vat oraz podatek dochodowy od osób prawnych,
 4. Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 5. Wysoko rozwinięte umiejętności analitycznego myślenia.

Zakres zadań:

 • Prowadzenie kontroli przepływu dokumentów księgowych - faktur z sekretariatu do działu księgowości,
 • Przedkładanie do akceptacji Gł. Księgowemu i Prezesowi spółki dowodów księgowych do zapłaty w ustalonych terminach,
 • Terminowe sporządzanie wymaganych i akceptowanych przelewów bankowych i nadzór nad dostarczaniem ich do banku,
 • Sporządzanie i ewidencja rejestrów zakupu usług i towarów w celu prawidłowego rozliczenia podatku naliczonego zgodnie z wymogami ustawy o VAT,
 • Prowadzenie operacji gospodarczych terminowo i zgodnie z obowiązującymi zasadami prowadzenia rachunkowości z zakładowym planem kont,
 • Bieżąca analiza terminowości regulowania należności i zobowiązań,
 • Bieżąca analiza kont rozrachunkowych we współpracy z działami merytorycznymi,
 • Całokształt spraw związanych z ewidencją rozrachunków wraz z bieżącą windykacją należności i wystawianie not odsetkowych za nieterminowe regulowanie należności,
 • Sporządzanie stosownej dokumentacji w zakresie umorzeń, wzajemnych potrąceń rozrachunków,
 • Prowadzi ewidencję i sporządza zestawienia obrotów i sald kont analitycznych Zespołu.

Oferujemy:

Stabilne warunki zatrudnienia.
Możliwość rozwoju zawodowego.

Wykaz wymaganych dokumentów:

Kandydaci do objęcia stanowiska starszy księgowy zobowiązani są do przygotowania i złożenia następujących dokumentów:

 1. list motywacyjny;
 2. curriculum vitae;
 3. oświadczenie o przystąpieniu do składania ofert i klauzuli o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm. ).

Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w terminie do dnia 21 marca 2018 roku do godziny 15.00 w dziale kadr MZK Spółka z. o.o. w Kutnie ul. Cmentarna 1 w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „ dotyczy naboru na

stanowisko starszy księgowy ” .

Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane, nie ma możliwości przekazywania dokumentów drogą elektroniczną.

Kandydaci spełniający wymagania określone w ogłoszeniu będą powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Pobierz - pdf

do góry